TARRÉS

BANDERA

Btarres

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb un pal central groc d’amplada 2/9 del total de l’ample del drap, amb dos pals blancs d’amplada 1/18 a cada costat, cadascun separat a 1/18 del pal groc.

Significat

Les figures heràldiques de l’escut es transformen a la bandera en pals. El pal central groc representa la torre. El dos pals blancs representen la flor de lis, atribut de la Mare de Déu, patrona de la localitat, i la rella, símbol de sant Isidre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 30-MAI-1991
  • Data de publicació al DOGC: 14-JUN-1991
  • DOGC núm.: 1455
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una torre oberta d’or acompanyada d’una flor de lis, a la destra, i d’una rella d’argent, a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 16-MAI-1990
Data de publicació en el DOGC: 6-JUN-1990
DOGC núm.: 1301

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Tarrés

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Garrigues

Gentilici: tarresà/tarresana

Altres entitats territorials: