TARRAGONA

BANDERA

Btarragona1

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

Descripció: Símbol format per un conjunt d’ones de color vermell sobre un fons blanc, disposades en sentit vertical i formant un cercle. A sota d’aquest conjunt figuren les paraules “Ajuntament de TARRAgonA”, de color negre i distribuïdes en dos nivells de lectura.

Data d’aprovació: 1-FEB-2008
Data de publicació en el DOGC: 13-FEB-2008
DOGC núm.: 5069

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Tarragona

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Tarragonès

Gentilici: tarragoní/tarragonina

Altres entitats territorials: