SORA

BANDERA

Bsora

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb dos triangles rectangles verd fosc iguals i oposats, el primer amb un catet a la vora de l’asta, d’alçària 1/2 de la del drap i l’altre catet a la vora inferior de llargària 1/2 de la del mateix drap, carregat amb l’aixada groga de l’escut, de llargària 13/20 de l’alçària del drap posada paral·lela a la hipotenusa a una distància d’1/20 de l’alçària del drap; i el segon triangle carregat amb les àrpies grogues de l’escut, de llargària 13/20 de l’alçària del drap posades paral·leles a la hipotenusa a una distància d’1/20 de l’alçària del mateix drap; i amb la garba verd fosc de l’escut d’alçària 49/80 de la del drap, i amplària 5/20 de la llargària del mateix drap, centrada en relació a les vores de l’asta i del vol i posada a 3/20 de la vora superior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 4-GEN-2008
  • Data de publicació al DOGC: 21-GEN-2008
  • DOGC núm.: 5052
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una vall de sinople sobremuntada d’una garba de sinople ressaltant sobre una aixada d’or, en banda, i unes àrpies d’or, en barra. Per timbre, una corona de poble.

Data d’aprovació: 26-MAI-2006
Data de publicació en el DOGC: 22-JUN-2006
DOGC núm.: 4660

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Sora

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: sorenc/sorenca

Altres entitats territorials: