SEVA

BANDERA

Bseva

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb un pal central blanc de gruix 2/9 de la llargària del drap i dos altres pals grocs, de gruix 1/18, juxtaposats a cada costat del blanc.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 19-MAI-1998
  • Data de publicació al DOGC: 11-JUN-1998
  • DOGC núm.: 2658
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una mitra d’argent embellida d’or; el peu partit: 1r losanjat d’or i de gules, 2n de gules, sembrat de creuetes d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 14-MAI-1997
Data de publicació en el DOGC: 2-JUN-1997
DOGC núm.: 2403

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Seva

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: sevenc/sevenca

Altres entitats territorials: EMD de Sant Miquel de Balenyà