SERRA DE DARÓ

BANDERA

Bserradedaro

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una faixa blanca de gruix 1/6 de l’alçària del drap, amb el perfil inferior dentat formant sis triangles grocs de base 1/6 de la llargària del drap i altura 1/6 de la del mateix drap, situada a 1/12 de la vora superior, i tres faixes ondades juxtaposades, blanca, blava i blanca, de dues mitges i tres ones, les blanques de gruix 1/12, i la blava 1/6 de l’alçària del drap, tot el conjunt situat a 1/12 de la vora inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-MAR-2000
  • Data de publicació al DOGC: 31-MAR-2000
  • DOGC núm.: 3111
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blau B 280 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una serra d’argent amb la fulla d’or acompanyada a la punta d’una faixa ondada d’atzur ribetada d’argent. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 21-JUN-1995
Data de publicació en el DOGC: 12-JUL-1995
DOGC núm.: 2074

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Serra de Daró

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: de Serra de Daró

Altres entitats territorials: