SENTMENAT

BANDERA

Bsentmenat

Descripció

Bandera apaïsada i de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb tres bitlletes blan-ques, carregades d’una ala blava cadascuna, totes tres en la mateixa disposició que en l’escut, és a dir, dues a dalt i una baix, col·locades en el centre òptic del drap, és a dir, que l’eix del conjunt se situa a 4/9 de l’asta.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 3-OCT-1990
  • Data de publicació al DOGC: 19-OCT-1990
  • DOGC núm.: 1356
  • En ús

Significat

Transposició de l’escut a bandera, desplaçant les bitlletes cap al pal per fer-les més visibles. Són les armories dels Sentmenat, senyors del castell de la població (originari del segle XII), barons i, des de 1691, marquesos de Sentmenat.

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Blau B 280 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, 3 bitlletes d’argent d’un mig vol abaixat d’atzur. Per timbre, una corona de marquès.

Data d’aprovació: 7-ABR-1989
Data de publicació en el DOGC: 28-ABR-1989
DOGC núm.: 1137

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Sentmenat

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Occidental

Gentilici: sentmenatenc/sentmenatenca

Altres entitats territorials: