SENTERADA

BANDERA

Bsenterada

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb un cantó quadrat groc d’alçària 1/2 de la del drap, carregat amb el moltó dret vermell escollarat, clarinat i ungulat de blau clar d’alçària 13/20 de la del drap i amplària 13/90 de la llargària del mateix drap, al centre, i amb les tres palles grogues de l’escut, cadascuna de gruix 1/15 de la llargària del drap i separades per espais d’1/9 de la mateixa llargària, posades en banda al centre, la del mig de llargària 31/45 de la del drap, a 1/45 del cantó, la de dalt, de la mateixa llargària, a 2/45, i la de baix, de llargària 4/9 a 1/10 de l’alçària.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 17-MAR-2006
  • Data de publicació al DOGC: 3-ABR-2006
  • DOGC núm.: 4606
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Blau clar B- 278 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, un moltó de gules dret encollarat, clarinat i ungulat d’atzur, acompanyat de 2 rodelles de gules carregades de 3 palles d’or posades en banda, una a cada costat. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 13-OCT-1988
Data de publicació en el DOGC: 9-NOV-1988
DOGC núm.: 1066

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Senterada

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Pallars Jussà

Gentilici: senteradí/senteradina

Altres entitats territorials: