SENAN

BANDERA

Bsenan

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb el muntant blanc sobremuntat d’una flor de lis també blanca; el tot d’una altura de 7/9 parts de l’ample del drap.

Significat

Transposició directa de l’escut a bandera. El muntant i la flor de lis són els atributs de la Mare de Déu, patrona del poble.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 9-SEP-1991
  • Data de publicació al DOGC: 25-SEP-1991
  • DOGC núm.: 1497
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un muntant d’argent acompanyat al cap d’una flor de lis d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 10-JUL-1991
Data de publicació en el DOGC: 31-JUL-1991
DOGC núm.: 1474

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Senan

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Conca de Barberà

Gentilici: senanenc/senanenca

Altres entitats territorials: