SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES

BANDERA

Bsauscamalleraillampaies

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, faixada de sis peces, tres de grogues i tres de vermelles, amb un segment de rodona blanc a l’asta, carregat amb la palma verd fosc de l’escut, d’alçària 11/12 de la del drap i amplària 1/9 de la llargària del mateix drap, equidistant de les vores superior i inferior, a 1/18 de la vora de l’asta, i amb l’arc del segment de la rodona, traçat de la vora superior a la inferior, a 1/9 de l’asta i amb el punt de màxima convexitat equidistant de les vores superior i inferior a 1/3 de l’asta, i amb un rivet vermell, de gruix 1/36 de la llargària del drap i amb un altre rivet verd fosc juxtaposat, del mateix gruix.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-FEB-2008
  • Data de publicació al DOGC: 27-FEB-2008
  • DOGC núm.: 5079
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. d’argent, una palma de sinople posada en pal enfilada d’una corona de flors de gules fullades de sinople; 2n. faixat d’or i de gules de 6 peces. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 19-MAI-1987
Data de publicació en el DOGC: 5-JUN-1987
DOGC núm.: 848

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Saus, Camallera i Llampaies

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Alt Empordà

Gentilici: de Saus, Camallera i Llampaies

Altres entitats territorials: