SANT MARTÍ DE CENTELLES

BANDERA

Bsantmartidecentelles

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, faixada blava, blanca, groga i blava, les faixes superior i inferior doble amples que les dues centrals, amb una losange d’altura de 4/6 parts de la del drap, quarterada en sautor, groc i vermell.

Significat

Els turons (grocs) amb el castell de Centelles i la capella dependent de Santa Maria del Castell (blancs), senyals tradicionals de l’escut del poble, es transformen a la bandera en les faixes centrals. El losanjat groc i vermell són les armes dels barons de Centelles, senyors del castell..

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-JUL-1991
  • Data de publicació al DOGC: 2-AGO-1991
  • DOGC núm.: 1475
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: 1r. d’atzur, un coll d’or movent de la punta amb el cim més alt somat d’un castell d’argent tancat de sable i embanderolat truncat d’or i de gules, i el cim més baix somat d’una església d’argent; 2n. losanjat d’or i de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 1-JUN-1983
Data de publicació en el DOGC: 6-JUL-1983
DOGC núm.: 342

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Sant Martí de Centelles

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: de Sant Martí de Centelles

Altres entitats territorials: