SANT FERRIOL

BANDERA

Bsantferriol

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd clar, amb un pal central negre, de gruix 2/9 de la llargària del drap, i dos pals grocs, de gruix 1/12 de la mateixa llargària situats un a cada costat del pal central, a una distància d’1/18 d’aquella llargària.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 16-MAI-2003
  • Data de publicació al DOGC: 6-JUN-2003
  • DOGC núm.: 3900
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd clar V- 360 No
Negre N Negre No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una alzina de sable acostada d’una espasa d’or a la destra i d’una bóta de vi d’or a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 28-MAI-2002
Data de publicació en el DOGC: 28-JUN-2002
DOGC núm.: 3666

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Sant Ferriol

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Garrotxa

Gentilici: de Sant Ferriol

Altres entitats territorials: