SANAÜJA

BANDERA

Bsanauja

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb tres faixes viperades vermelles, de gruix 1/7 de l’alçària del drap, cadascuna amb sis dents i mitja a la part superior, i cinc dents i mitja a la inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 23-MAR-1999
  • Data de publicació al DOGC: 26-ABR-1999
  • DOGC núm.: 2875
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, 3 faixes viperades de gules. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 23-OCT-1997
Data de publicació en el DOGC: 18-NOV-1997
DOGC núm.: 2520

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Sanaüja

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segarra

Gentilici: sanaügí/sanaügina

Altres entitats territorials: