SALOU

BANDERA

Bsalou

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blava, amb una faixa groga de gruix 1/6 de l’alçària del drap, centrada en el terç inferior de l’ensenya, i amb la torre blanca de l’escut d’altura 2/5 de la del drap, centrada en el primer terç.

Significat

La torre fa al·lusió a la Torre Vella, aixecada el 1530 com a torre de guaita per prevenir els atacs de pirates i corsaris. La faixa groga és l’estilització del vaixell de l’escut heràldic municipal que recorda que des del port de Salou partí l’estol de naus que portaren Jaume I a la conquesta de Mallorca el 1229.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 9-OCT-1992
  • Data de publicació al DOGC: 23-OCT-1992
  • DOGC núm.: 1660
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Groc Y 109 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un vaixell d’or envelat d’or amb 4 pals de gules, acompanyat al cap d’una torre d’argent oberta. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 18-JUN-1991
Data de publicació en el DOGC: 8-JUL-1991
DOGC núm.: 1464

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Salou

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Tarragonès

Gentilici: salouenc/salouenca

Altres entitats territorials: