ROSSELLÓ

BANDERA

Brossello

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una creu plena blanca de braços de gruix 1/16 de l’alçària del drap i amb la rosa groga de l’escut, de diàmetre 37/64 de la mateixa alçària, sobreposada a l’encreuament.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 5-ABR-2006
  • Data de publicació al DOGC: 9-MAI-2006
  • DOGC núm.: 4629
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una rosa d’or acompanyada en cap d’una creu de Malta, i a la punta de 2 claus passades en sautor amb les dents a dalt i mirant cap enfora, la d’or en banda sobre la d’argent en barra ressaltant sobre una manilla de baules rodones d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 21-ABR-1983
Data de publicació en el DOGC: 25-MAI-1983
DOGC núm.: 331

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Rosselló

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: rossellonenc/rossellonenca

Altres entitats territorials: