RODA DE TER

BANDERA

Brodadeter

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blava, amb una roda dentada blanca, de diàmetre 1/2, centrada al costat de l’asta; una faixa estreta horitzontal blanca, d’1/20, separa la faixa inferior groga, de proporcions meitat de la blava.

Significat

El tradicional Pont Vell sobre el Ter, i les dues esglésies situades a cada un dels extrems, Santa Maria del Cap de Pont i Santa Maria del Sòl del Pont, representades al l’escut heràldic municipal es transformen a la bandera en les faixes blanca i groga. La roda de molí és un element parlant referit al nom de la vila.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 18-MAI-1994
  • Data de publicació al DOGC: 3-JUN-1994
  • DOGC núm.: 1904
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau B 280 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un pont de 3 ulls d’or movent de la punta, somat de 2 esglésies d’argent, una a cada extrem, i sobremuntat d’una roda de molí d’aigua d’argent. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 4-AGO-1986
Data de publicació en el DOGC: 25-AGO-1986
DOGC núm.: 731

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Roda de Ter

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Osona

Gentilici: rodenc/rodenca

Altres entitats territorials: