RIUDOMS

BANDERA

Briudoms

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, bicolor horitzontal groc i verd fosc, amb una faixa ondada blau fosc d’1/2, 3 i 1/2 crestes, de gruix 1/6 de l’alçària del drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 30-DES-2013
  • Data de publicació al DOGC: 20-GEN-2014
  • DOGC núm.: 6543
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau fosc B+ 282 No
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut cairionat: d’or, 2 oms de sinople sostinguts sobre un peu ondat d’atzur amb 2 faixes ondades d’argent. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 3-SEP-1998
Data de publicació en el DOGC: 9-OCT-1998
DOGC núm.: 2741

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Riudoms

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Camp

Gentilici: riudomenc/riudomenca

Altres entitats territorials: