RIUDELLOTS DE LA SELVA

BANDERA

Briudellotsdelaselva

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida verticalment en dues peces blau clar al costat de l’asta i blanca al del vol, la primera amb tres faixes ondades blanques, cadascuna de dues i mitja crestes de gruix 1/16 de l’alçària del drap, posades a 1/16 de la vora de l’asta i la de baix a 1/8 de la vora inferior, i la segona amb tres faixes ondades blau clar, cadascuna de mitja i 1 crestes, del mateix gruix de les blanques i posades naixent de la divisòria entre els dos campers, amb la de baix a 1/16 de la vora inferior; amb els tres còdols vermells malordenats de l’escut, cadascun d’alçària 1/16 de la del drap i llargària 1/12 de la del mateix drap, el de dalt posat a 1/8 de la vora superior i a 7/24 de la del vol i els altres dos, separats l’un de l’altre per una distància d’1/32 i del de dalt per la d’1/32, posats de costat i a 7/32 de la vora del vol, tot el conjunt sobremuntant la palma vermella de l’escut, de llargària 1/12 de la del drap, posada horitzontalment, amb la base del tronc a 1/16 de la vora del vol i a 5/64 dels còdols inferiors.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 25-ABR-2007
  • Data de publicació al DOGC: 25-MAI-2007
  • DOGC núm.: 4891
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una palma de gules en faixa, acompanyada al cap de 3 còdols de gules malordenats, i a la punta de 3 faixes ondades d’atzur. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 21-OCT-2005
Data de publicació en el DOGC: 30-NOV-2005
DOGC núm.: 4521

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Riudellots de la Selva

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Selva

Gentilici: riudellotenc/riudellotenca

Altres entitats territorials: