RIUDECOLS

BANDERA

Briudecols

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, tricolor horitzontal ondat, blau fosc, verd fosc i groc.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 7-MAR-2006
  • Data de publicació al DOGC: 23-MAR-2006
  • DOGC núm.: 4599
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau fosc B+ 282 No
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or una faixa ondada d’atzur acompanyada de 3 cols de sinople. Per timbre una corona mual de vila.

Data d’aprovació: 12-MAI-1997
Data de publicació en el DOGC: 2-JUN-1997
DOGC núm.: 2403

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Riudecols

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Camp

Gentilici: riudecolenc/riudecolenca

Altres entitats territorials: