RIELLS I VABREA

BANDERA

Briellsiviabrea

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida diagonalment en barra, en tres parts: els triangles superior i inferior de color verd fosc i la diagonal central, d’amplada 1/3 de la diagonal imaginària del drap, blanca.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-OCT-2001
  • Data de publicació al DOGC: 22-NOV-2001
  • DOGC núm.: 3519
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament:  Escut caironat partit: 1r. de sinople, 2 geminats ondats d’argent en banda; 2n. d’argent, una faixa ondada d’atzur, i ressaltant sobre la segona partició una mata arrencada de bruc d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 9-ABR-1999
Data de publicació en el DOGC: 30-ABR-1999
DOGC núm.: 2879

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Riells i Viabrea

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Selva

Gentilici: riellenc/riellenca

Altres entitats territorials: