RAIMAT

BANDERA

Braimat

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No
Verd V 362 No
Porpra P 253 No

EMBLEMA

Blassonament: Símbol de color blanc resultat de la unió d’un quadrat i un semicercle, a l’interior del qual es distribueixen els elements següents: a la part superior quatre pals de color vermell acompanyats d’una lletra “V” de color verd amb el traç del costat esquerre més curt que el del costat dret; a la part inferior sis hexàgons de color porpra disposats tres, dos i un per simbolitzar el raïm, element molt característic d’aquest territori. A la part exterior i inferior del conjunt descrit es conforma en tres línies el nom de l’ens local, entitat municipal descentralitzada de Raïmat, en lletres majúscules i de color negre.

Data d’aprovació: 27-AGO-2012
Data de publicació en el DOGC: 4-SEP-2012
DOGC núm.: 6206

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Entitat Municipal Descentralitzada de Raimat

Municipi: Lleida

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià