QUERALBS

BANDERA

Bqueralbs

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb dos pals centrals juxtaposats, el primer blanc i el segon ataronjat, cadascun de gruix 1/9 de la llargada del drap; al centre de cada costat del camp un roc heràdic blanc d’alçada 1/3 de la del drap i de la mateixa amplada.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 12-JUL-2006
  • Data de publicació al DOGC: 11-AGO-2006
  • DOGC núm.: 4696
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No
Taronja O 151 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un bordó de pelegri d’argent posat en pal que porta una carbassa de pelegri ataronjada lligada al travesser, acompanyat de 2 rocs d’argent un a cada costat. Per timbre, una corona mural del poble.

Data d’aprovació: 7-JUL-1987
Data de publicació en el DOGC: 24-JUL-1987
DOGC núm.: 868

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Queralbs

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Ripollès

Gentilici: queralbí/queralbina

Altres entitats territorials: