PUIGPELAT

BANDERA

Bpuigpelat

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2×3), vermella, amb una creu de Malta blanca, d’alçària 3/13 de la del drap, al centre, i amb dues faixes juxtaposades a dalt; una de blanca, de gruix 1/13 de l’alçària del drap, a la vora superior, i una altra de negra, de gruix 3/13; i amb dues altres faixes iguals, blanca a la vora inferior i negra en mig.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 19-NOV-2007
  • Data de publicació al DOGC: 4-DES-2007
  • DOGC núm.: 5022
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Negre N Negre No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sable, un mont de gules movent de la punta amb una creu de Malta i sobremuntat d’un muntant i una flor de lis d’argent l’un damunt l’altre. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 3-NOV-2004
Data de publicació en el DOGC: 19-NOV-2004
DOGC núm.: 4264

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Puigpelat

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Alt Camp

Gentilici: puigpelatenc/puigpelatenca

Altres entitats territorials: