PRULLANS

BANDERA

Bprullans

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga, amb 4 faixes ondades, d’1/2, 3 i 1/2 ones blaufosc, cadascuna de gruix 1/23 de l’alçària del drap, les dues primeres separades per un espai d’1/23 i posades a 6/23 de la vora superior, i les últimes, iguals, a 6/23 de la inferior; amb la creu vermella de l’escut d’alçària 3/23, situada a 1/23 de la vora superior i a 2/65 de la de l’asta; i amb els 3 còdols vermells de l’escut situats a 2/23 de la vora inferior i a 2/65 de la del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 8-SEP-2006
  • Data de publicació al DOGC: 27-SEP-2006
  • DOGC núm.: 4727
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Blau fosc B+ 282 No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat d’or, 2 geminats ondats en pal d’atzur acostats de 3 còdols de gules malordenats a la destra i d’una creu patent de gules a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 28-OCT-1998
Data de publicació en el DOGC: 16-NOV-1998
DOGC núm.: 2766

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Prullans

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Cerdanya

Gentilici: prullanenc/prullanenca

Altres entitats territorials: