PONTONS

BANDERA

Bpontons

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau clar, amb un pal groc, de gruix 1/9 de l’amplària del drap, al centre, i amb els dos ponts de dos ulls blancs de l’escut, cadascun d’alçària 1/3 de la del drap i llargària 3/11 de la del mateix drap, al centre de cadascuna de les dues parts blaves del camper.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-OCT-2013
  • Data de publicació al DOGC: 28-OCT-2013
  • DOGC núm.: 6489
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un bàcul d’abat d’or posat en pal acompanyat de 2 ponts abscissos de 2 ulls d’argent, un a cada costat. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 3-OCT-1989
Data de publicació en el DOGC: 18-OCT-1989
DOGC núm.: 1208

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Pontons

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Alt Penedès

Gentilici: pontonenc/pontonenca

Altres entitats territorials: