PICAMOIXONS

BANDERA

Bpicamoixons

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb el pi fruitat i arrencat verd fosc de l’escut, d’alçària 5/9 de la del drap i amplària 1/3 de la llargària del mateix drap, centrat en relació amb les vores superior i inferior i posat a 2/9 de la de l’asta; i amb els dos rocs negres del mateix escut, cadascun d’alçària 5/36 de la del drap i amplària 2/27 de la llargària del mateix drap, posats a 1/4 de la vora inferior, el primer a 2/27 de la vora de l’asta i el segon a 8/27 de la del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 13-JUL-2011
  • Data de publicació al DOGC: 27-JUL-2011
  • DOGC núm.: 5929
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un pi de sinople acostat de dos rocs de sable.

Data d’aprovació: 3-SEP-2010
Data de publicació en el DOGC: 4-OCT-2010
DOGC núm.: 5727

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons

Municipi: Valls

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Alt Camp