PASSANANT I BELLTALL

BANDERA

Bpassanantibentall

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb el segon terç vertical vermell, carregat amb una creu de Malta blanca, d’amplària 1/5 de la llargària del drap, al centre, i amb els altres dos terços amb una faixa abscissa vermella, d’alçària 3/20 de la del drap i llargària 1/5 de a del mateix drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 24-MAR-2006
  • Data de publicació al DOGC: 21-ABR-2006
  • DOGC núm.: 4618
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, un castell de gules obert sobremuntat d’una rodella de gules amb una creu de Malta i acostat de 2 cérvols de gules. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 26-MAR-1997
Data de publicació en el DOGC: 21-ABR-1997
DOGC núm.: 2375

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Passanant i Belltall

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Conca de Barberà

Gentilici: passanantí/passanantina

Altres entitats territorials: