PARLAVÀ

BANDERA

Bparlava

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2×3), bicolor horitzontal vermella i blanca amb la mola de l’escut al centre, formada per dos discs concèntrics, l’intern de diàmetre 1/18 de l’alçària del drap, vermell a la meitat superior i blanc a la inferior, i l’extern, de gruix 1/6 de la mateixa alçària, blanc a la meitat superior i vermell a la inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 1-OCT-2007
  • Data de publicació al DOGC: 17-OCT-2007
  • DOGC núm.: 4989
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: d’argent; i de gules; ressaltant sobre el tot una mola de l’un en l’altre. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 9-OCT-1995
Data de publicació en el DOGC: 3-NOV-1995
DOGC núm.: 2123

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Parlavà

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: parlavanenc/parlavanenca

Altres entitats territorials: