PARETS DEL VALLÈS

BANDERA

Bparetsdelvalles

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, quarterada en creu, amb els quarters superior de l’asta i inferior del vol, de color verd clar, carregats, al centre, amb el cavall sallent blanc de l’escut, d’alçària 15/36 de la del drap i llargària 8/27 de la del mateix drap; i amb els quarters superior del vol i inferior de l’asta grocs, amb quatre pals vermells.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 11-GEN-2010
  • Data de publicació al DOGC: 28-GEN-2010
  • DOGC núm.: 5555
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Verd clar V- 360 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat quarterat: al primer i al quart, de sinople, un cavall sallent d’argent; i al segon i al tercer, d’or, 4 pals de gules. Per timbre, una corona de vila.

Data d’aprovació: 7-JUL-2008
Data de publicació en el DOGC: 21-JUL-2008
DOGC núm.: 5177

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Parets del Vallès

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Vallès Oriental

Gentilici: paretà/paretana

Altres entitats territorials: