PARDINES

BANDERA

Bpardines

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga, amb quatre faixes vermelles, i el primer terç vertical verd fosc acabat en mitja, una i mitja ones i carregat amb el llunell i l’estrella blancs de l’escut, al centre, de proporcions 1/4 de la llargària del drap.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 25-MAI-2011
  • Data de publicació al DOGC: 7-JUN-2011
  • DOGC núm.: 5895
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, una vall d’or amb 4 pals de gules, acompanyada d’una estrella d’argent dins un llunell d’argent. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 22-AGO-2000
Data de publicació en el DOGC: 15-SEP-2000
DOGC núm.: 3226

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Pardines

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Ripollès

Gentilici: pardinès/pardinesa

Altres entitats territorials: