PALS

BANDERA

Bpals

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample, bicolor horitzontal ondada de cinc crestes, blau clar i groc, amb tres pals abscissos i afuats vermells, el primer, de gruix 6/135 a dalt i d’alçària 57/90, posats a 18/90 de la vora superior i a 22/135 de la de l’asta; el segon del mateix gruix, d’alçària 80/90, posat a 5/90 de la vora superior i a 11/135 del primer, i el tercer igual que el primer, posat a 18/90 de la vora superior i a 11/135 del segon.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-FEB-2013
  • Data de publicació al DOGC: 28-FEB-2013
  • DOGC núm.: 6325
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Groc Y 109 No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat ondat: 1r d’atzur i 2n d’or; ressaltant sobre la partició 3 pals abscissos i afuats -el central més llarg- de gules. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 26-JUN-2012
Data de publicació en el DOGC: 9-JUL-2012
DOGC núm.: 6166

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Pals

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: palenc/palenca

Altres entitats territorials: