PALAMÓS

BANDERA

Bpalamos

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Blau B 280 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un castell d’or obert ambanderolat d’una bandera d’or amb 4 faixes de gules i l’asta d’or, acompanyat de 3 rocs d’or. Per timbre una corona de comte.

Data d’aprovació: 29-MAI-1989
Data de publicació en el DOGC: 16-JUN-1989
DOGC núm.: 1156

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Palamós

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Baix Empordà

Gentilici: palamosí/palamosina

Altres entitats territorials: