PALAFOLLS

BANDERA

Bpalafolls

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, bicolor horitzontal vermell i blanc, la segona meitat amb el sembrat de creuetes gregues abcises blau fosc de l’escut, reduït a tres de completes, d’alçària 3/10 de la del drap i de braços de gruix 1/10 de la mateixa alçària, posades horitzontalment, una al centre i les altres separades d’aquesta 1/15 de la llargària del mateix drap, i 10 cinquenes parts de creuetes iguals, quatre a la divisòria de les dues parts del drap separades 1/15 de la vora de l’asta la primera, 1/5 de la primera la segona, 1/5 de la segona la tercera i 1/5 de la tercera la quarta, quatre a la vora inferior amb les mateixes separacions, una al centre de la vora de l’asta i l’altra al centre de la vora del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 12-JUL-2006
  • Data de publicació al DOGC: 11-AGO-2006
  • DOGC núm.: 4696
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blau fosc B+ 282 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: faixat de gules i d’argent de 6 peces; les d’argent sembrades de creuetes d’atzur. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 21-ABR-1983
Data de publicació en el DOGC: 25-MAI-1983
DOGC núm.: 331

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Palafolls

Àmbit territorial: Barcelona

Comarca: Maresme

Gentilici: palafollenc/palafollenca

Altres entitats territorials: