OLIANA

BANDERA

Boliana

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, una olivera de sinople amb un sautoret d’argent travessat al tronc. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 13-MAI-1991
Data de publicació en el DOGC: 5-JUN-1991
DOGC núm.: 1451

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Oliana

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Alt Urgell

Gentilici: olianès/olianesa

Altres entitats territorials: