MERANGES

BANDERA

Bmeranges

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, faixada groga, verda i blanca, amb la branca del pi i les tres pinyes negres que figuren a l’escut, al centre. Les tres faixes, que tindran la mateixa grandària, seran groga la superior, per representar l’esmalt del camper de l’escut; verda la central, per representar el mont de tres penyes, i blanca la inferior, per representar la banda ondada d’argent. La figura de la branca del pi amb les tres pinyes tindrà una altura de dos terços de l’alçària del drap i una amplada d’un terç de l’amplària d’aquest.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 20-MAR-1990
  • Data de publicació al DOGC: 2-ABR-1990
  • DOGC núm.: 1275
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, un mont de 3 pinyes de sinoples sostingut sobre un riu en forma de cinta ondada d’argent ribetada d’atzur, i somat d’un ram de 3 pinyes de pi negre de sable. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 1-JUN-1983
Data de publicació en el DOGC: 6-JUL-1983
DOGC núm.: 342

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Meranges

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Cerdanya

Gentilici: merangí/merangina

Altres entitats territorials: