MASSALCOREIG

BANDERA

Bmassalcoreig

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE OFICIAL
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una maça d’or en pal empunyada per una mà d’or en faixa. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 11-AGO-1997
Data de publicació en el DOGC: 29-AGO-1997
DOGC núm.: 2465

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Massalcoreig

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: massalcoretjà/massalcoretjana

Altres entitats territorials: