MASDENVERGE

BANDERA

Bmasdenverge

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, de color verd fosc, amb el mas blanc de l’escut d’alçària 9/20 de la del drap i amplària 8/15 de la llargària del mateix drap, al centre, i amb els dos rams d’olivera grocs fruïtats de negre de l’escut, d’alçària 4/5 i amplària 1/6, posats a cada costat del mas, centrats i a 1/15 de les vores de l’asta i del vol.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 5-FEB-2004
  • Data de publicació al DOGC: 1-MAR-2004
  • DOGC núm.: 4081
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd fosc V+ 364 No
Blanc W Blanc No
Groc Y 109 No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un mas d’argent acompanyat de 2 rams d’olivera d’or fruitats de sable, un a cada costat. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 27-FEB-2003
Data de publicació en el DOGC: 14-MAR-2003
DOGC núm.: 3843

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Masdenverge

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Montsià

Gentilici: masdenvergenc/masdenvergenca

Altres entitats territorials: