MAS DE BARBERANS

BANDERA

Bmasdebarberans

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb tres faixes d’amplada d’1/9 de l’alt del drap i situades a una distància d’1/3 de la part inferior i de colors blanc, negre i blanc. Al cantó del pal un lis blanc separat per 1/9 i d’alt de 4/9.

Significat

El mas, senyal parlant tradicional referent al nom del poble, es transforma a la bandera en les faixes negra i blanques. La flor de lis és l’atribut de la verge Maria, i recorda el nom anterior de la localitat, el Vilar de Santa Maria. Els colors, vermell i blanc, són els de Tortosa, ja que Mas de Barberans va pertànyer des del segle XII als bisbes d’aquesta ciutat.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 23-AGO-1995
  • Data de publicació al DOGC: 6-SEP-1995
  • DOGC núm.: 2098
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un mas d’argent tancat de sable sobremuntat d’una flor de lis d’argent. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 12-GEN-1994
Data de publicació en el DOGC: 24-GEN-1994
DOGC núm.: 1850

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Mas de Barberans

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Montsià

Gentilici: masover/masovera

Altres entitats territorials: