LLORENÇ DEL PENEDÈS

BANDERA

Bllorençdelpenedes

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda a dalt i blava clara a baix, amb una faixa groga de gruix 1/6 de l’alçària del drap, entre el verd i el blau.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 9-OCT-1998
  • Data de publicació al DOGC: 27-OCT-1998
  • DOGC núm.: 2752
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blau clar B- 278 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, un llorer arrencat de sinople sobremuntat d’un castell d’atzur tancat d’argent. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 21-ABR-1983
Data de publicació en el DOGC: 25-MAI-1983
DOGC núm.: 331

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Llorenç del Penedès

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Baix Penedès

Gentilici: llorencenc/llorencenca

Altres entitats territorials: