LLARDECANS

BANDERA

Bllardecans

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb una faixa central blanca, de gruix 1/6 de l’alçària del drap.

Significat

El gos, o ca, de l’escut heràldic municipal, senyal parlant referent al nom de la vila, derivat popularment de la locució “llar de cans”, es transforma a la bandera en la faixa central blanca.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 24-OCT-1994
  • Data de publicació al DOGC: 11-NOV-1994
  • DOGC núm.: 1971
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, un gos d’argent. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 1-ABR-1993
Data de publicació en el DOGC: 16-ABR-1993
DOGC núm.: 1733

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: Llardecans

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Segrià

Gentilici: de Llardecans

Altres entitats territorials: