LLANÇÀ

BANDERA

Bllança

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb una part blau fosc de la vora inferior ondada de mitja tres i mitja crestes a dalt, d’alçària 3/11 de la del drap a les vores de l’asta i del vol, 7/22 a les crestes i 5/22 a les concavitats, amb les tres llances de pal vermell i fulla blau fosc de l’escut, d’amplària 1/22 de la llargària del drap, naixent de la primera cresta, la central d’alçària 6/11 de la del drap , i les dels costats posades a 1/33 d’aquesta.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 14-ABR-2005
  • Data de publicació al DOGC: 4-MAI-2005
  • DOGC núm.: 4377
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Blau fosc B+ 282 No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, 3 llances d’atzur, fustades de gules, sostingudes sobre un peu ondat d’atzur. Per timbre, una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 17-ABR-1986
Data de publicació en el DOGC: 21-MAI-1986
DOGC núm.: 688

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Llançà

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Alt Empordà

Gentilici: llançanenc/llançanenca

Altres entitats territorials: