LES PRESES

BANDERA

Bpreses

Proporcions: 2:3

En ús. No oficial

COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd clar V- 360 No
Taronja O 151 No
Blanc W Blanc No
Blau clar B- 278 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat truncat: 1r d’or; 2n faixat ondat d’atzur i d’argent; la bordura de sinople. Per timbre, una corona de poble.

Data d’aprovació: 13-MAI-2003
Data de publicació en el DOGC: 6-JUN-2003
DOGC núm.: 3900

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: les Preses

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Garrotxa

Gentilici: presenc/presenca

Altres entitats territorials: