LES LLOSSES

BANDERA

Bllosses

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida diagonalment en barra. La part superior i al pal, de color verd, i la inferior i al vol, de color groc. Al cantó del pal, dues llosses de color groc, creuades en sautor damunt les diagonals d’un quadrat imaginari d’altura d’1/2 de la de la bandera i separat de l’angle per 1/18.

Significat

Les llosses, o culleres, són símbols parlants referents al nom de la localitat.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 17-OCT-1995
  • Data de publicació al DOGC: 3-NOV-1995
  • DOGC núm.: 2123
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Verd V 362 No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de sinople, 2 llosses d’or, passades en sautor i amb les fulles a dalt. L’escut acoblat d’un bàcul d’abat d’or posat en pal i timbrat d’una corona de baró.

Data d’aprovació: 26-JUL-1988
Data de publicació en el DOGC: 12-SEP-1988
DOGC núm.: 1042

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: les Llosses

Àmbit territorial: Girona

Comarca: Ripollès

Gentilici: llossenc/llossenca

Altres entitats territorials: