LA RIERA DE GAIÀ

BANDERA

Brieradegaia

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, groga, amb el drac verd lampassat de vermell de l’escut, d’alçària 4/9 de la del drap i d’amplària 8/27 de la llargària del mateix drap, posat a 1/18 de la vora superior i a 1/27 de la de l’asta; i amb una faixa ondada blanca de gruix 1/19 de l’alçària del drap, rivetada de blau fosc i amb el rivet superior i l’inferior de gruix 1/18 de l’alçària del drap; tot el conjunt a 1/9 de la vora inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 4-MAR-2003
  • Data de publicació al DOGC: 17-MAR-2003
  • DOGC núm.: 3844
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Groc Y 109 No
Verd V 362 No
Blau fosc B+ 282 No
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’or, un drac de sinople lampassat de gules acompanyat a la punta d’una faixa ondada d’argent rivetada d’atzur. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 23-NOV-1995
Data de publicació en el DOGC: 5-DES-1995
DOGC núm.: 2139

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: la Riera de Gaià

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Tarragonès

Gentilici: rierenc/rierenca

Altres entitats territorials: