LA POBLA DE MAFUMET

BANDERA

Bpoblademafumet

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau clar, amb l’Agnus Dei blanc reguardant, nimbat de groc, portant una banderola engolant vermella carregada d’una creu plena blanca i fixada en una asta groga rematada d’una creu també groga, tot el conjunt d’alçària 4/11 de la del drap i amplària 3/11 de la llargària del mateix drap i posat a 2/33 de l’asta i a 1/11 de la vora superior; i amb el lledoner arrencat groc de l’escut d’alçària 4/11 de la del drap i amplària 2/11 de la llargària del mateix drap posat a 2/33 de la vora del vol i a 1/11 de la vora inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 16-GEN-2008
  • Data de publicació al DOGC: 28-GEN-2008
  • DOGC núm.: 5057
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blau clar B- 278 No
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’atzur, un agnus Dei d’argent reguardant i nimbat d’or portant la banderola de gules amb una creu plena d’argent i l’asta creuada d’or, acompanyat a la punta d’un lledoner d’or. Per timbre una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 15-GEN-2001
Data de publicació en el DOGC: 29-GEN-2001
DOGC núm.: 3315

EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

Descripció: Símbol format per la combinació de les lletres majúscules L i P traçades i disposades per formar un cor. La primera part del cor , corresponent al traç de la lletra L, és de color blau (pantone 293 C) i la segona, que correspon al traç de la lletra P, és de color gris (pantone Progress Black C). A sota d’aquest conjunt figura el nom del municipi en dos rengles, al superior es representen les paraules La Pobla, en color negre (pantone Progress Black C), l’article La, i en blau (pantone 293 C), el substantiu Pobla, amb tipografia Frutiguer bold. Al rengle inferior figuren les paraules “de Mafumet”, de color negre (pantone Progress Black C) i tipografia Script Nihilschiz Handwritting.

Data d’aprovació: 19-MAI-2011
Data de publicació en el DOGC: 2-JUN-2011
DOGC núm.: 5892

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: la Pobla de Mafumet

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Tarragonès

Gentilici: pobletà/pobletana

Altres entitats territorials: