LA MASÓ

BANDERA

Bmaso

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb una creu patent ple-na vermella amb els braços de gruix 1/6 de l’alçària del drap al llur centre i de 3/10 de la mateixa alçària, als extrems; i la domus de l’escut negra d’altura 5/18 de la del drap i amplada 5/27 de la llargària del mateix drap, al centre del primer cantó.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 4-ABR-2000
  • Data de publicació al DOGC: 26-ABR-2000
  • DOGC núm.: 3127
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Negre N Negre No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una creu patent plena de gules; ressaltant sobre el tot una domus oberta de sable. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 18-NOV-1998
Data de publicació en el DOGC: 28-DES-1998
DOGC núm.: 2794

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: la Masó

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Alt Camp

Gentilici: masonenc/masonenca

Altres entitats territorials: