LA GRANADELLA

BANDERA

Bgranadella

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida en tres faixes, la primera i la tercera, d’amplada d’1/3 del total, blanques. La faixa del centre, d’amplada de 7/27 parts, vermella, i separada de les blanques per dues faixes verdes d’amplada d’1/27 parts cada una.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 20-MAI-2009
  • Data de publicació al DOGC: 10-JUN-2009
  • DOGC núm.: 5397
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Verd V 362 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat partit: 1r. d’argent, un ram de granadella tijat de gules i fullat i fruitat de sinople; 2n. de gules, una mola d’argent nadillada de sable. Per timbre una corona de baró.

Data d’aprovació: 31-GEN-1983
Data de publicació en el DOGC: 25-FEB-1983
DOGC núm.: 307

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: la Granadella

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Garrigues

Gentilici: granadellenc/granadellenca

Altres entitats territorials: