LA GALERA

BANDERA

Bgalera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, dividida horitzontalment en tres faixes, la superior de doble amplada que cada una de les altres, blanca, vermella i groga.

Significat

La bandera recull els colors de l’escut, donant prioritat al de la galera, element parlant relatiu al nom de la població.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 15-MAR-1995
  • Data de publicació al DOGC: 3-ABR-1995
  • DOGC núm.: 2033
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, una galera contornada de 4 cavalls amb el conductor al pescant d’argent, acompanyada en cap d’una torre d’or oberta. Per timbre una corona mural de vila.

Data d’aprovació: 18-OCT-1983
Data de publicació en el DOGC: 23-NOV-1983
DOGC núm.: 383

ENLLAÇOS

Entitats

LOCALITZACIÓ

Nom: la Galera

Àmbit territorial: Tarragona

Comarca: Montsià

Gentilici: galerenc/galerenca

Altres entitats territorials: