LA FLORESTA

BANDERA

Bfloresta

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blanca, amb la branca de fulles verd fosc i tres flors vermelles botonades de groc de l’escut, d’alçària 5/6 de la del drap i amplària 1/2 de la llargària del mateix drap, al centre.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 10-MAR-2009
  • Data de publicació al DOGC: 23-MAR-2009
  • DOGC núm.: 5344
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Blanc W Blanc No
Verd fosc V+ 364 No
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: d’argent, una branca amb fulles de sinople i amb tres flors de gules botonades d’or. Per timbre una corona de poble.

Data d’aprovació: 20-MAI-2008
Data de publicació en el DOGC: 5-JUN-2008
DOGC núm.: 5146

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: la Floresta

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Garrigues

Gentilici: florestí/florestina

Altres entitats territorials: