JUNEDA

BANDERA

Bjuneda

Descripció

Bandera apaïsada de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb l’arbre arrencat groc de l’escut, d’alçària 13/20 de la del drap i amplària 7/30 de la llargària del mateix drap, al centre, i amb dues barres grogues paral·leles, cadascuna de gruix 1/16 de l’alçària del drap, la primera posada des del punt de la vora superior situat a 7/30 de la vora de l’asta, fins al punt de l’asta situat a 7/20 de la superior, i la segona des del punt de la vora inferior situat a 7/30 de la del vol, fins al punt de la del vol situat a 7/20 de la inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 21-MAI-2008
  • Data de publicació al DOGC: 5-JUN-2008
  • DOGC núm.: 5146
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Groc Y 109 No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, un arbre d’or, acostat de 2 cards de 3 flors d’or. Per timbre, una corona de baró.

Data d’aprovació: 15-OCT-2002
Data de publicació en el DOGC: 5-NOV-2002
DOGC núm.: 3754

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Juneda

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Garrigues

Gentilici: junedenc/junedenca

Altres entitats territorials: