IVARS DE NOGUERA

BANDERA

Bivarsdenoguera

Descripció

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb les dues fletxes blanques passades en aspa de l’escut, cadascuna de gruix 1/36 de la llargària del drap, posades al centre i a 1/6 de les vores superior i inferior.

  • Proporcions: 2:3
  • Data d’aprovació: 13-SEP-1999
  • Data de publicació al DOGC: 18-OCT-1999
  • DOGC núm.: 2996
  • En ús
COLORS FIAV PANTONE (PROPOSTA ACV) OFICIAL
Vermell R 186 C No
Blanc W Blanc No

ESCUT

Blassonament: Escut caironat: de gules, 2 fletxes d’argent passades en sautor. Per timbre, una corona mural de poble.

Data d’aprovació: 2-DES-1997
Data de publicació en el DOGC: 29-DES-1997
DOGC núm.: 2546

ENLLAÇOS

LOCALITZACIÓ

Nom: Ivars de Noguera

Àmbit territorial: Lleida

Comarca: Noguera

Gentilici: ivarset/ivarseta

Altres entitats territorials: